MARC21

MARC21 : Opšte informacije o formatu, PDF - Translation. PDF

MARC21 format za bibliografske podatke : skraćeno izdanje
Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2007. - ISBN 978-86-7031-159-6, PDF - Translation.
PDF
MARC21 format za normativne podatke : skraćeno izdanje
Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2007. - ISBN 978-86-7031-162-6, PDF - Translation.
PDF
MARC21 format za podatke o fondu : skraćeno izdanje
Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2007. - ISBN 978-86-7031-163-3, PDF - Translation.
PDF
MARC21 format za klasifikacione podatke : skraćeno izdanje
Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2007. - ISBN 978-86-7031-164-0, PDF - Translation.
PDF
MARC21 format za informacije o zajednici : skraćeno izdanje
Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2007. - ISBN 978-86-7031-161-9, PDF - Translation.
PDF

Kontakt

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
Inovacioni centar za elektronske biblioteke i arhive
Trg Dositeja Obradovića 4
21000 Novi Sad
Serbia
email adresa: bisis@uns.ac.rs
web: http://www.bisis.uns.ac.rs/MARC21